Avís legal

Avís legal:

1-CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ
El present avís (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que Keisy, S.L. (d’ara endavant, “KEISY”) posa a la seva disposició.

Keisy, mentre que responsable de la Web informa que té el seu domicili social al C/ Consell de Cent, 438 baixos, 08013 Barcelona, amb NIF nombre B58758673 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 3.839, Foli 0111, Secció General, Fulla número 324641, Inscripció 1.
La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari del Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Keisy al moment mateix que l’Usuari accedeixi al Web. Keisy es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.
El contingut del present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.
No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.
Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquest Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.
Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE
A través del Web, Keisy dóna a conèixer als Usuaris tant l’empresa com les seves activitats i serveis.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la Web
La utilització del Web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l’usuari a través del Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a Keisy actualitzada. En tot caso l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Keisy o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Obligació de fer un ús correcte de la Web
L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Keisy, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Keisy es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Web, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Web són propietat de Keisy o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Keisy o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari del Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que Keisy pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LIMIT DE RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Web.
Keisy no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis del Web.
Quan això sigui raonablement possible, Keisy advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del Web, Keisy tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

6.2. Privacitat i seguretat en la utilització del Web.
Keisy no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilidad absoluta dels seus sistemes de seguretat.

6.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.
Keisy no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.
D’igual forma, Keisy, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.
Keisy no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
Aquest Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals Keisy no té control algun. En aquests supòsits Keisy no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

6.4. Deure col·laboració amb les Autoritats Competents
En cas que una autoritat judicial comuniqui a Keisy o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda al Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, Keisy col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

6.5. Exclusió de responsabilitat.
Keisy exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver-se de directa o indirectament a fets no garantits en virtut de les anteriors clàusules 6.1, 6.2, 6.3. i 6.4.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
A través del present avís, de Keisy, S.L., informa als usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Keisy les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis, subscripció a notícies.

Responsable: Identitat: Keisy, S.L. – NIF: B58758673. Dir. postal: C/ Consell de Cent 438, 08013 Barcelona. Telèfon: 932654624. Correu elect: clientes@keisy.es.
“En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d’informació, suggeriment, queixa o sol·licitud de targeta client. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Keisy estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Keisy adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Política de cookies

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Keisy.
L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Keisy ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, Keisy s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Keisy informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Keisy per a la prestació d’un servei a aquesta.

8- DURADA
Keisy podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis a qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Keisy advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis del Web.

9- JURISDICCIÓ
Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ
Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.